Indekss 1166
Izdevniecība IZDEVNIECĪBAS NAMS PRINT MEDIA SIA
Valoda Krievu
Valsts Latvija
Temats Iknedēļas izdevums ģimenei
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 52 x gadā
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -
- -
3.85€
7.67€
11.50€
15.34€
19.17€
23.00€
26.84€
30.67€
34.50€
38.34€
42.17€
-
3.85€
7.67€
11.50€
15.34€
19.17€
23.00€
26.84€
30.67€
34.50€
38.34€
42.17€
-