Indekss 1166
Izdevniecība IZDEVNIECĪBAS NAMS PRINT MEDIA SIA
Valoda Krievu
Valsts Latvija
Temats Iknedēļas izdevums ģimenei
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 52 x gadā
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.80€
7.60€
11.40€
15.17€
18.96€
22.75€
26.55€
30.34€
34.13€
37.92€
41.71€
45.50€
3.80€
7.60€
11.40€
15.17€
18.96€
22.75€
26.55€
30.34€
34.13€
37.92€
41.71€
45.50€
3.80€
7.60€
11.40€
15.17€
18.96€
22.75€
26.55€
30.34€
34.13€
37.92€
41.71€
45.50€
3.80€
7.60€
11.40€
15.17€
18.96€
22.75€
26.55€
30.34€
34.13€
37.92€
41.71€
45.50€