Periodiskums 103 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x nedēļā. Iznākšanas dienas: otrdiena, piektdiena. Laikraksts Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadiem Neatkarīgās Tukuma Ziņas novados ir galvenais vietējo ziņu avots gan lauku pagastu, gan abu pilsētu - Tukuma un Kandavas - iedzīvotājiem. Četras reizes mēnesī tematiskie pielikumi, piektdienās televīzijas programma, bet brīvajiem brīžiem - krustvārdu mīklas un anekdotes. Neatkarīgās Tukuma Ziņas lasa vismaz 28 000 novada iedzīvotāju, laikraksta vidējā tirāža - 4200 eksemplāru. www.ntz.lv
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -
- -
- -
6.65€
13.30€
19.00€
26.60€
33.25€
37.00€
46.55€
53.20€
55.00€
66.50€
73.15€
-
8.15€
16.30€
24.45€
32.60€
40.75€
48.90€
57.05€
65.20€
73.35€
81.50€
89.65€
-
Pieslēgties