Latvijas preses izdevumi » Reģionālā prese
2014. gada katalogs    

- 3085

- DUNDAGAS NOVADA DOME

- Latviešu

- Latvija

- Novada aktualitātes

- Izplatītājs Latvijas Pasts

- 22 x gadā

 

Dundagas novada pašvaldības laikraksts Dundadznieks iznāk kopš 2001. gada, no 2011. gada - divreiz mēnesī, sešas A3 lappuses, pirmais un pēdējais vāks krāsains. Jūnijā un decembrī - reizi mēnesī, 8 lappuses. Dundadznieks iepazīstina ar domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, atspoguļo Dundagas un Kolkas pagasta aktualitātes izglītībā, kultūrā, politikā, uzņēmējdarbībā, sportā, pievēršas novada kultūrvēsturei, nodrošina pašvaldībai saikni ar iedzīvotājiem un otrādi. Sadaļa Līvu laiks veltīta lībiešu tematikai.