Periodiskums 103 x gadā
Staburags ir mūsdienīgs, vispusīgs, neatkarīgs reģionālais laikraksts visai ģimenei par notikumiem Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru, Vecumnieku novadā, kā arī kaimiņu reģionos un visā valstī. Iznāk 2 reizes nedēļā - otrdienās un piektdienās. Laikraksts piedāvā ziņas, viedokļus un komentārus par aktuālāko, diskusijas, analīzi, pieredzi, tematiskās un izklaides lappuses.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -
- -
5.35€
10.70€
16.05€
21.40€
26.75€
32.10€
37.45€
42.80€
48.15€
53.50€
58.85€
-
6.70€
13.40€
20.10€
26.80€
33.50€
40.20€
46.90€
53.60€
60.30€
67.00€
73.70€
-
Pieslēgties