Periodiskums 51 x gadā
Ziņas un viedokļi par Jūrmalu, bet ne tikai; būtiska lietišķā informācija; visdažādākās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Mainīgi, bet konservatīvi. Atkarīgi no saviem lasītājiem - jo mēs papildinām cits citu. Rakstām gan latviešu, gan krievu valodā. Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: ceturtdiena. www.jurmalasvards.lv
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
-
-
-
2.00€
4.00€
6.00€
8.00€
10.00€
12.00€
14.00€
16.00€
18.00€
20.00€
22.00€
24.00€
3.00€
6.00€
9.00€
12.00€
15.00€
18.00€
21.00€
24.00€
27.00€
30.00€
33.00€
36.00€
Pieslēgties