Periodiskums 49 x gadā
Ziņas un viedokļi par Jūrmalu, bet ne tikai; būtiska lietišķā informācija; visdažādākās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Mainīgi, bet konservatīvi. Atkarīgi no saviem lasītājiem - jo mēs papildinām cits citu. Rakstām gan latviešu, gan krievu valodā. Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: ceturtdiena. www.jurmalasvards.lv
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
2.00€
4.00€
6.00€
8.00€
10.00€
- - - - - - -
3.00€
6.00€
9.00€
12.00€
15.00€
- - - - - - -
Pieslēgties