Periodiskums 24 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: otrdiena. Žurnāls ZINTNIEKS (abonēšanas indekss 1116) ir palīgs katram, kas grib: * rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību; * meklēt savas dzīves jēgu; * izzināt materiālo un nemateriālo pasauli; * pilnveidoties, tiekoties ar garīgi bagātiem un zinošiem cilvēkiem; * padziļināti izzināt Visuma likumsakarības; * iemācīties atrast savu ceļu pie Dieva; * izprast senlatvju dzīvesziņu un senču gudrības; * iekļauties Latvijas senkultūras un mūsdienu sabiedriski politiskās mijiedarbības procesā; * iepazīt Latvijas dziedniekus un zintniekus; * izpaust savas radošās spējas.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -
- -
4.40€
8.80€
13.20€
17.60€
22.00€
23.00€
30.80€
35.20€
39.60€
44.00€
48.40€
-
4.40€
8.80€
13.20€
17.60€
22.00€
23.00€
30.80€
35.20€
39.60€
44.00€
48.40€
-
Pieslēgties