Periodiskums 4 x gadā
Latviešu literatūra, publicistika, vēsture. Žurnāls Domuzīme 72 lappusēs publicē jaunāko latviešu oriģinālprozu, klasiķu darbus, dzeju un atdzeju, tulkojumus, literatūrkritiskus rakstus, esejas, viedokļus, intervijas un diskusijas. Izdevums atgādina par kultūrvēsturiskajām saknēm un vienlaikus sekmē nacionālās kultūras intelektuālo un humanitāro aspektu attīstību. AKTUĀLS SATURS UN PLAŠS SABIEDRISKS SKANĒJUMS - VĀRDOS IZTEIKTS LAIKS.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties