Periodiskums 14 x gadā
Lilit iznāk 1 x mēnesī, Lilit LOOK iznāk 2 x gadā. Uz žurnāla vāka norādītais numurs (mēnesis) atšķiras no abonēšanas perioda. Ideāls komplekts iekšējās pasaules harmonijai ar ārējo tēlu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties