Periodiskums 12 x gadā
Laikraksts konTEKSTS ir ikmēneša izdevums. Tā saturu veido tikai literatūrai veltīti temati bez papildu uzslāņojumiem. Paralēli tekstiem, kritikai, literatūras procesa aktualitātēm iekļauts arī atvērums Literatūra bērniem un pusaudžiem, kas ir nebijis precedents latviešu periodikā kopumā. Neiztrūkstoša sadaļa ir sarunas ar autoriem gan par dzīvi un literatūru, gan par radošo procesu. Īpaša uzmanība pievērsta lasītāju viedokļiem, grāmatniecībai, pētniecībai. Pēdējā lappusē domāts arī par lasītāja atslodzes brīdi.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties