Periodiskums 52 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: otrdiena. Jurista Vārds - ik nedēļu par svarīgāko Latvijas tieslietās. Jaunākie likumi un tiesu prakse, topošie likumprojekti, ekspertu komentāri, tiesību problēmas un to risinājumi. Žurnāls ikvienam juristam!
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - -
- - -
9.00€
18.00€
27.00€
35.00€
42.00€
49.00€
55.00€
60.00€
64.00€
68.00€
- -
9.00€
18.00€
27.00€
35.00€
42.00€
49.00€
55.00€
60.00€
64.00€
68.00€
- -
Pieslēgties