Periodiskums 4 x gadā
Žurnāls Teātra Vēstnesis ir vienīgais profesionālais teātra žurnāls Latvijā. Tā autori ir ievērojami režisori, aktieri, dramaturgi un teātra kritiķi. Žurnālā lasāmas diskusijas, problēmraksti, Latvijas un pasaules aktuālo izrāžu analīze, kā arī neparastas intervijas. Žurnāls iznāk četras reizes gadā - martā, jūnijā, oktobrī un decembrī.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties