Periodiskums 4 x gadā
Žurnāls iznāk četras reizes gadā - martā, jūnijā, septembrī un decembrī.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Pieslēgties