Periodiskums 12 x gadā
Lai cilvēks dzīvotu garīgi un fiziski vesels, mēs iepazīstinām ar alternatīvās medicīnas iespējām, augu un zāļu spēku, dažādām garīgām praksēm, latvisko dzīvesziņu un sniedzam atbalstu garīgā ceļa gājējiem. Ar praktiskiem ieteikumiem atbalstam cilvēkus iepazīt sevi pašu tuvāk, attīstīt savu intuīciju, saklausīt savu sirdsbalsi un sekot tai, dzīvot mīlestībā veselīgu dzīvesveidu, veidot harmoniskas uz mīlestību balstītas attiecības ar sevi pašu, ar ģimeni un līdzcilvēkiem, ar dabu un sabiedrību.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties