Indekss 2074
Izdevniecība E.L.N.A. SIA
Valoda Krievu
Valsts Latvija
Temats Grāmatvedība. Ekonomika. Uzņēmējdarbība
Grupas Profesionālie; Bizness un finanses
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 19 x gadā

Februārī, martā un augustā izdevums tiek izdots 1 x mēnesī. Jūlijs/augusts apvienots - iznāk augustā. Журнал ориентирован на предпринимателей, бухгалтеров и студентов. Читатели узнают, что надо делать для избежания предпринимательских и налоговых рисков, находят ответы на вопросы бухгалтерской практики и ведения бизнеса. Журнал укрепил позиции на рынке прессы и является одним из надежных помощников руководителей фирм и бухгалтеров в повседневной работе. Особое внимание мы уделяем проблемам организации и ведения бухгалтерского учета и налогообложения. Мы оперативно информируем читателей об изменениях в законодательстве и методике расчета налогов.