Periodiskums 46 x gadā
Iznāk otrdienā. 27.februārī, 24.aprīlī, 26.jūnijā, 28.augustā, 23.oktobrī un 11.decembrī netiek izdots.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12