Rekvizīti abonēšanai
VAS Latvijas Pasts
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”
Mārupes novads, LV-1000
Vienotais reģ. Nr.40003052790
PVN reģ. Nr. LV40003052790

Konta Nr. LV76 PARX 0000 8281 3001 4
AS ”Citadele banka” kods PARXLV22

Konta Nr. LV14 LPNS 0001 0001 1537 5
AS ” Latvijas Pasts” kods LPNSLV21